สื่อสาร
ตรงใจ ฉับไวเร็วพลัน

เราคือกลุ่มคนที่ทำให้ผู้คนเข้าใจกันมากขึ้นด้วยการสื่อสาร

บริการล่ามและแปลเอกสาร

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น จัดหาล่ามทั้งแบบ ล่ามพูดตาม ล่ามกระซิบและล่ามพูดพร้อม

more

บริการถอดเทปและใส่ซับไตเติ้ล

ถอดเทปภาษาญี่ปุ่นพร้อมทั้งแปลออกมาเป็นภาษาไทย หรือใส่ซับไตเติ้ลภาษาญี่ปุ่นลงไปในคลิปวิดีโอที่เป็นภาษาไทย

more

บริการฝึกอบรม

มีทั้งหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ทำงานในองค์กรญี่ปุ่น และหลักสูตรสำหรับล่ามที่ทำงานประจำอยู่ในองค์กร ล่ามที่ประกอบวิชาชีพอิสระ

more

ผลงาน

สื่อสารยังไงให้รู้เรื่อง คือ หน้าที่ของเรา

ผลงานด้านงานล่าม การประชุมต่างๆ ที่สำคัญ เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น, การประชุมกรรมการบริษัท การตรวจประเมิน เช่น มาตรฐานไอเอสโอ มาตรฐาน JIS การให้คำปรึกษา เช่น การวางแผนการตลาด การปรับปรุงองค์กร

ผลงานด้านการแปลเอกสาร แบบฟอร์มของราชการ ข้อบังคับการทำงาน เอกสารในระบบไอเอสโอ ข้อสอบสำหรับการทดสอบฝีมือแรงงาน เป็นต้น

more

ทีมงานของเรา

หลากหลายและรองรับได้ในแต่ละสถานการณ์

อาจารย์พี่เอ็ม

ล่ามนักสอน

สอน ถ่ายทอดสิ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงของตัวเอง และสิ่งที่ได้รับจากประสบการณ์ของผู้อื่น

PEP

Beginner Web Developer

แม้หนทางจะยาวไกล แต่แม้แต่เต่ามันยังสามารถคลานสู่เส้นชัย ผมก็จะไปให้ถึงที่ฝัน